DISCLAIMER X5 BV.

 

X5 BV (X5) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

X5 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door X5 of door u aan X5 middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt X5 geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeen verstrekt door of namens X5 via deze website.

X5 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld informatie over aanbieders van producten of diensten, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende aanbieder. X5 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

X5 garandeert niet dat aan haar toegezonden of vanuit deze website verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (de Gegevens), waarin substantieel is geinvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder framing mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van X5 Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is slechts toegestaan binnen de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van X5 nodig.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van X5. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo's op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van X5 of de desbetreffende licentiegever.

Mei 2009 versie 1.0

Last Updated (Tuesday, 19 May 2009 11:55)